05 بهمن 1399ابهاماتی که درباره ثبت شرکت باید بدانید

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)

ابهاماتی که درباره ثبت شرکت باید بدانیدشرکت به مفهوم شریک شدن و همدست شدن در کاری می باشد . شرکت ها به طور کلی دو نوع هستند که این دو نوع شامل تجاری و مدنی می باشد .

موادی از قانون مدنی به شرکت های مدنی اختصاص داده شده است منظور از شرکت مدنی ، عقود مضاربه ، مساقات و ... می باشد . قانون تجارت درباره شرکت های تجارتی تعریف درستی ارائه نداده است و در این باره هفت نوع شرکت تجارتی را پیش بینی نموده است .
 
در این مقاله به بررسی شرکت های تجاری می پردازیم.
 
انواع شرکت های تجاری  
1. سهامی عام
2. سهامی خاص
3. مسئولیت محدود
4. نسبی
5. تضامنی
6. مختلط سهامی
7. مختلط غیر سهامی
8. تعاونی
 
شرکت سهامی عام
 
شرکت سهامی عام، یک شرکت بازرگانی است سرمایه آن به سهام تقسیم شده و بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می ‌گردد؛ به این صورت که مؤسسان شرکت می‌ توانند برای تشکیل سرمایه‌ شرکت، با انتشار اوراق پذیره ‌نویسی، اشخاص ثالث را در تأمین سرمایه سهیم کنند. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از پنج نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد یعنی که در آن شرکا تا میزانی که سهم قبول کرده‌اند، مسئول هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و در صورتی که شرکت ضرر کرد و بدهکار شد صاحبان سهام ملزم باید قروض و دیون را پرداخت کنند. لازم به ذکر است که در این نوع شرکت، عبارت «سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه‌ اوراق و اطلاعیه‌ ها و آگهی ‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
 
شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص به شرکتی می گویند که کل سرمایه‌ آن توسط مؤسسین شرکت تأمین شده است. این شرکت از حداقل سه شریک دارد و سهامداران اوراق سهم دارند و فاقد سهم‌ الشرکه هستند. در شرکت سهامی خاص، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام می باشد. در این صورت ، هر کدام از شرکا، مالک تعدادی سهم می باشد و می ‌تواند تعدادی از آنها را به افرادی که می‌ خواهد انتقال دهد. علی الاصول، این انتقال آزاد می باشد و این امر، از دیگر ویژگی های عمده شرکت سهامی خاص به حساب می آید.لازم به ذکر است که در این نوع شرکت مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آنها می باشد .یکی دیگر از ویژگی های این شرکت این است که مؤسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی ‌توانند با پذیره ‌نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تأمین نمایند و آورندگان سرمایه فقط خود مؤسسان می باشند پس در این شرکت، صدور اعلامیه‌ پذیره ‌نویسی وجود ندارد.شایان ذکر است که سرمایه شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد. در صورتی ‌که به دلایلی سرمایه شرکت کاهش یابد، باید شرکا طی یک سال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگری از شرکت‌ ها از قبیل «با مسئولیت محدود» یا «تضامنی» تبدیل نمایند.
 
نکته دیگری که باید بدان توجه داشته باشید این است که در عنوان شرکت باید کلمه‌ «خاص» پیش از ذکر نام شرکت یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود مانند «شرکت سهامی خاص الوند» یا «شرکت سهامی دماوند خاص» و قید کلمه‌ خاص باید در تمام نوشته ‌های شرکت به‌ وضوح مشخص باشد. زیرا این نوع شرکت‌ ها در حقیقت یک قسم از شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی می باشد که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.
 
شرکت با مسئولیت محدود
این شرکت حداقل دو شریک دارد که مسئولیت شان در برابر طلبکاران شرکت محدود به آورده آنها در شرکت می باشد پس شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدوده به آورده‌ آنها در شرکت وابسته است.
 
 
شرکت نسبی
 
شرکت نسبی شرکتی است که جهت امور تجاری تحت عنوان اسم مخصوصی میان دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ ای است که در شرکت گذاشته ‌اند. شرکت نسبی از چند لحاظ شبیه به شرکت تضامنی می باشد.در شرکت نسبی مسئولیت شرکا به اندازه مالکیت آن ها در سرمایه شرکت می باشد.
 
شرکت تضامنی
تعداد حداقل شرکا در این شرکت ۲ نفر می باشد که هر دو «شریک ضامن» نامیده می شوند. خصوصیت تعهد شرکای ضامن این است که هر کدام از آن ها مسئول پرداخت کل طلب شرکت در برابر طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ‌ای که به شرکت آورده، محدود نمی ‌شود به عبارت دیگر در صورتی که دارایی شرکت برای ادای کل قروض شرکت ناکافی باشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت کل قروض می باشد درنتیجه باید گفت که مسئولیت شریک علاوه براینکه شخصی است، تضامنی هم هست یعنی هر شریک مسئول پرداخت کل دیون شرکت می باشد. در صورتی که طلبکاران شرکت تضامنی نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را نگیرند، می ‌توانند بعد از انحلال شرکت به شریک مراجعه نمایند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را پرداخت نماید ؛ کافی

 

است که شخص ثابت کند طلبکار شرکت بوده و دینش ادا نشده تا بتواند پس از انحلال شرکت مستقیماً به شرکا مراجعه کند.
 
شرکت ‌های مختلط
شرکت های مختلط در حقیقت ترکیب شرکت مسئولیت محدود و شرکت تضامنی می باشد.به این ترتیب که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می‌ گردند.
 
بیشتر در مواردی که تاجری نیاز به پول دارد قصد ندارد قرض بگیرد چند شریک در شرکت خود وارد می نماید و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه‌ محدود می کند و خود ضامن تمام تعهدات شرکت می باشد. لذا در صورتی که پس از ادای دین از سرمایه‌ شرکت، چیزی از دیون باقی مانده باشد شریک یا شرکای ضامن به صورت تضامنی مسئول پرداخت هستند، و به شرکایی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ربطی ندارد
 
انواع شرکت ‌های مختلط
شرکت مختلط غیرسهامی:  
در این شرکت شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکاء ضامن مانند شرکت تضامنی و شرکاء دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود رفتار می کنند.
 
شرکت مختلط سهامی:  
این نوع شرکت ترکیب شرکت تضامنی و سهامی خاص ‌است و دو نوع شریک دارد: یک یا چند نفراز شرکا که در برابر طلبکاران و دیگر اشخاص مسئولیت تضامنی دارند و عده دیگری از شرکاء که سهامدار نام هستند و مسئولیتشان محدود به آورده‌ شان می باشد. در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم شده است، شرکای سهامدار نمی توانند مدیریت شرکت را به عهده بگیرد و مدیریت شرکت برعهده شرکاء ضامن قرار می ‌گیرد.
 
شرکت‌های تعاونی
موضوعی که در این نوع شرکت باید مورد توجه قرار گیرد تعداد شرکا و اکثریت آنهاست.شرکت های تعاونی اصولاً به دو نوع تقسیم می شوند که تجاری و غیر تجاری می باشد.
 
تعریف دقیق شرکت تعاونی این است که در این شرکت اشخاص برای رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می ‌دهند.
 
 
شرکت تعاونی شرکتی است که برای بهبود وضع اقتصادی شرکا و تأمین نیازهای آنها تشکیل می‌ گردد. لذا در صورتی که وضع اقتصادی نامناسب، مخارج بالا، بازار کساد، تأمین حوائج زندگی و پیدا کردن کار دشوار باشد، اشخاصی برای بهبود وضع اقتصادی خود شرکتی تشکیل می ‌دهند. درنتیجه‌ تشکیل این شرکت در صورتی که بهای اجناس گران باشد و شرکا به دلیل نداشتن موجودی مالی نتوانند احتیاجات سالیانه‌ خود را در یک نوب خریداری کنند و مجبور باشند مایحتاج خود را روزمره از دست سوم و چهارم به قیمت گران ‌تر تهیه کنند، شرکت تعاونی با پول مختصری که هر شریک می ‌پردازد و جمع مبالغ دریافتی، اشیای مورد نیاز شرکا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به شرکا می ‌فروشد. هرگاه کشاورزان و ارباب صنایع نتوانند کالای خود را به علت احتیاج به پول در بازار به قیمت خوب به فروش برسانند و ناچار شوند فرآورده‌های خود را روزانه به بهای به دلالان واگذار کنند، شرکتی تشکیل می ‌دهند که آن شرکت کالای آنها را در یک محل جمع می ‌کند و به قدر احتیاج روزانه به آنها پول می ‌دهد. سپس کالای جمع شده را به قیمت خوب و در بازارهای دنیا به فروش می رساند ، و وجه آن را پس از کسرِ سودِ بسیار نازل به شرکا می ‌پردازد. در شرکت تعاونی سرمایه و نفوذ اشخاص نقش مهمی ندارد و شرکا هر قدر سرمایه داشته باشند بیش از یک رأی نخواهند داشت و سود هم به نسبت سرمایه تقسیم نمی‌ گردند. در این شرکت ‌ها اکثر سرمایه شرکت، فعالیت اشخاص عضو می باشد. در قانون جدید هم بر کار اعضا تأکید زیادی شده و تنها اشخاص حقیقی و افراد فعال می ‌توانند عضو شرکت تعاونی شوند. با وجود این، به‌ دلیل تشویق افراد متخصصی که سرمایه ندارند، قانون، دولت و بانک‌ ها را موظف کرده تسهیلاتی را در اختیار این افراد که تمایل به تأسیس شرکت تعاونی دارند قرار دهند.
 
انواع شرکت ‌های تعاونی
    تعاونی تولید
شرکت‌های تعاونی تولید شامل تعاونی‌ هایی می باشد که در امور مرتبط با کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می‌ کنند. تعاونی‌ های تولید در همه اولویت ‌ها و حمایت ‌های مربوط به تعاونی ‌ها دارای حق تقدم هستند. در تعاونی ‌های تولید، عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.
 
    تعاونی توزیع:  
شرکت های تعاونی توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و برای کاهش هزینه ‌ها و قیمت ‌ها تأمین می‌ کند. تعاونی ‌های توزیع در ارتباط با تأمین کالا و سایر نیازمندی ‌های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت ‌های دولتی و بانکی و دیگر حمایت ‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. در تعاونی‌ های توزیع، نیاز نیست که عضو در تعاونی مشغول باشد.
 
لازم به ذکر است که ثبت کریم خان کلیه خدمات در خصوص ثبت برند و لوگو ، اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی و پلمپ دفاتر را به شما ارائه می دهد.
 
مدارک ثبت شرکت
1. دو برگ اظهار نامه شرکت
2. دو جلد اساسنامه شرکت
3. دونسخه از صورتجلسه (هیات مدیران و موسسین اصلی شرکت)
4. کپی برابر اصل برگ شناسنامه هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)
5. کپی برابر اصل کارت ملی هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)
6. گواهی پرداخت از بانکی که حساب شرکت تازه تاسیس در آن افتتاح شده است (حداقل ۳۵ درصد)
7. تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری
8. ارائه اصل سند مالکیت شرکت
9. گواهی عدم سوءپیشنه هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)
10. اقرارنامه اعضای شرکت مبنی بر عدم همکاری رسمی
11. امضای وکالتنامه
12. ارائه اصل قیم نامه اعضاء
13. در صورتی که اعضای شرکت جزو سهامداران شخصی حقوقی باشند باید موارد ذیل را ارائه دهند (اصل وکپی آگهی تاًسیس، روزنامه رسمی براساس آخرین تغییرات ،کپی شناسنامه و کارت ملی)
14. در صورتی که فرد سهامدار خارجی شخصی حقیقی باشد با ارائه اصل و کپی پاسپورت و ترجمه آن، و چنانچه سهامدار خارجی شخصی حقوقی باشند، با ارائه گواهی اصل و کپی ثبت شرکت با ترجمه آن.
15. ارائه مجوز مربوط به فعالیت اصلی شرکت که میزان و حدود هر یک از اختیارات اعضای شرکت (هیات مدیران، بازرسین و سهامداران) قید شده است.

ابهاماتی که درباره ثبت شرکت باید بدانید
 
 
موسسه ثبت کریم خان جهت انجام انواع امور ثبتی به صورت تخصصی در کنار شما می باشد.برای ارتباط با شماره 021-87146   تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت www.sabtkarimkhan.com مراجعه کنید.

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0 محدودیت حروف
متن شما باید بیشتر از 5 حرف باشد
نظر شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد.
  • هیچ نظری یافت نشد

برترین وبلاگ ها

malihejoon773
نام وبلاگ: malihejoon773
باران67
نام وبلاگ: باران67
✿ نیلوفرانه ✿
نام وبلاگ: ✿ نیلوفرانه ✿
kurosh1
نام وبلاگ: kurosh1

لینکهای ویژه

بهترین کرم ضد آفتاب
کرم ضد آفتاب ، کرم پودر ، فاندیشن و کانسیلر فور اور بلوم Medium Spectrum
Nasleziba.com
کرم ضد چروک قوی
مرطوب کننده ویتامین C, کرم سفید کننده و روشن کننده پوست کرم ضد چروک قوی
Nasleziba.com